Viertolassa luonto on lähellä

Viertolan viheralueet sijaitsevat Keravanjoen varrella sekä pohjoisessa, Tikkurilan urheilupuiston ja Kylmäojan tuntumassa.

Arvokkaisiin luontokohteisiin kuuluu Keravanjoen varressa kasvava heinäkaura, joka on vantaalaisittain harvinainen. Alueen vieressä on myös varsin runsaslajinen kuiva keto, Viertolan niitty, joka on paikallisesti merkittävä, sillä sieltä on löydetty useita niittyjen ja peltojen putkilokasvilajeja.

Pohjoisen luontoarvoja edustaa Simonlaakson puronvarsi. Se ulottuu Viertolan lisäksi Ruskeasannan ja Simonkylän alueelle. Puronvarressa viihtyvät kotkansiipi, lehtokorte ja korpi-imarre. Tikkurilan alueen puronvarsilla on usein lahopuuta, jolla elää harvinaisia, jopa uhanalaisia kääpälajeja. Myös pikkutikka viihtyy puronvarsilla.