Tiedote naapurustolle 20.1.2016

Työmaa etenee pienoisista sään aiheuttamista haasteista huolimatta, ja pian aidan takaa pilkottaa kerrostalomme kevään aikana pystytettävä talon runko.

Meluavat työvaiheet ovat siis tältä erää takanapäin. Pidempään melua aiheuttaneeseen työvaiheeseen sisältyi mm. ponttaustyö syvimmillään 8 metrin rakennuskaivannon tukemiseksi. Kaivantotöiden vaikutuksia ympäristöön tarkkailtiin lähellä sijaitsevien asuinrakennusten ja julkisten liikenneyhteyksien kannalta.

Seuraavassa vielä kiteytettynä pohjarakennesuunnittelijamme lausunto pohjarakennetyövaiheista:
”Rakennuskaivanto on tuettu teräsponttilankuista tehdyllä tukiseinärakenteella. Tukiseinä on ankkuroitu kaivannon ulkopuolelle ulottuvilla kallio- ja maa-ankkureilla.

Ympäristöä on tarkkailtu lähirakennusten sokkeliin asennetuista tarkkailupulteista ja raitiovaunukiskoista.
Pohjavedenpinnantasoa on seurattu kahdesta rakennuskaivannon ulkopuolelle asennetusta tarkkailuputkesta. Mittauskierrokset on tehty säännöllisesti ennalta suunnitellun ympäristönhallintasuunnitelman mukaisesti. Käytännössä mittaukset tehtiin kaivannon rakentamisen ja paalutuksen ajan kerran viikossa. Paalutustyön aikana lähirakennuksiin välittyvää tärinää on mitattu jatkuvasti tärinämittareilla.

Kaikki mittauslukemat ovat pysyneet toimenpiderajojen sisällä, jolloin työ on voitu toteuttaa ennalta tehtyjen suunnitelmien mukaisesti eikä rakennustyöstä ole aiheutunut haittaa ympäristölle tai naapurikiinteistöille.”