Työmaatiedote 26.5.2014

Tiedote Kahvikorttelin naapurustolle

Lisää informaatiota Lemminkäinen -konsernista osoitteesta www.lemminkainen.fi

Rakenteilla olevista asunnoista löydät lisätietoa osoitteesta www.asunnot.fi

 

AS OY HELSINGIN PAAHTAJA

 • Kohteessa on käynnissä viimeistelytyöt ja loppusiivous.
 • Pihatyöt jatkuvat edelleen ja saattavat aiheuttaa tilapäisiä häiriöitä piha-alueella kulkemisessa.

 

AS OY HELSINGIN KAHVIMYLLY

 • Runkotyöt jatkuvat.
 • Elementtiasennuksen takia raskas liikenne saattaa aiheuttaa melua ja häiriötä.
 • Pyrimme pitämään katualueet puhtaina, suoritamme tarvittaessa pölyntorjunta-toimia.
 • Ponttien purku viikolla 22, työ saattaa aiheuttaa tilapäisiä häiriöitä.

 

AS OY HELSINGIN KAHVIPANNU

 • Perustustyöt käynnissä.
 • Torninosturin pystytys siirtynyt viikolle 23.

 

MOKKAPARKKI

 • Maanrakennus-, perustus- ja paikallavalutyöt käynnissä.
 • Toisen lohkon muotin purku on käynnissä.
 • Kolmannen lohkon muottityöt ovat alkamassa.
 • Kolmannen lohkon maanpaineseinien muotti- ja valutyöt ovat käynnissä.  

 

Mokkakorttelin työskentely 19.5.-24.5.2014 

Jouduimme valitettavasti työskentelemään viime viikolla poikkeavin työajoin johtuen tiistaisesta massiivisesta valutyöstämme. Pahoittelemme aiheutuneita äänihaittoja ympäristöön.

Valmistamme kortteleidemme pihakannet paikallavalurakenteisina jälkijännitystekniik-kaa käyttäen. Kyseistä tekniikkaa käytetään mm. siltarakenteissa. Pihakansirakenteissa käytämme kyseistä tekniikkaa, koska pihakansille varataan kuormitusta laskennallisesti mm. pelastusajoneuvoja varten.

Kyseisiä rakenteita valmistaessa on ensiarvoisen tärkeää seurata rakenteiden koostu-musta sekä lämpötilaa betonirakenteen lujittumisen aikana. Lämmin sää päivällä johtaa tilanteeseen, jossa joudumme yöllä jäähdyttämään rakenteita. Tämän johdosta oli havaittavissa työskentelyä virallisten työaikojen ulkopuolella.

Itse valutyömme ajoitamme alkamaan aikaisin, jotta pintatyöt vastaavasti voitaisiin lo-pettaa ennen seuraavaa yötä. Pyrkimyksemme on minimoida ympäristöön aiheutuvat äänihaitat.

Olemme ajoittaneet runkotyövaiheet kesään, jotta vaikutukset ympäristöön edelleen minimoituisivat. Vastaavat työvaiheet toteutettuna kylmänä ajankohtana pidentävät työvaiheita huomattavasti, jolloin myös ympäristön asukkaat kärsivät työskentelymme äänistä enemmän.

Kyseisiä pihakansivaluja on Mokkakorttelissa jäljellä vielä yksi kappale, toteutusajankohtana vko 24. Tiedotamme tästä viikkotiedotteissamme työmaan aidoissa sekä Kahvikorttelin yhteisellä Facebook-sivulla.

Kaikilta osin edelleen pyrimme saamaan käynnissä olevien rakennusten runkotyöt val-miiksi syksyllä 2014 niin, että olemme siirtyneet sisätyövaiheisiin jouluksi 2014.