Kahvikorttelin työmaatiedote 30.9.2014

Tiedote naapurustolle meluavasta työstä

Tiedotamme naapurustoa meluavasta työstä työmaalla Mokkaparkki YA-021002613, Leikosaarentie 32, 09900 Helsinki.

Työmaalla suoritetaan ponttaus- ja poraustyötä aikavälillä 2.10.2014–31.11.2014. Meluavat työt tehdään ma–pe klo 7–18.
 

Työlle on melulupa HEL 2013–015332. Melulupa ja -ilmoitus on toimitettu lähinaapuruston isännöitsijöille. Se on myös nähtävillä Kahvikorttelin Facebook-sivustolla osoitteessa https://fi-fi.facebook.com/kahvikortteli.lemminkainen, työmaa-aidassa Leikosaarentie 32 kohdalla ja naapuruston ilmoitustaulussa Gustav Pauliginkatu 3:n kohdalla.

Pahoittelemme naapurustolle työstä aiheutuvaa häiriötä.

Katso tästä melulupa.