Kahvikorttelin työmaatiedote 22.8.2014

Tiedote Kahvikorttelin naapurustolle

Lisää informaatiota Lemminkäinen-konsernista osoitteesta www.lemminkainen.fi

Rakenteilla olevista asunnoista löydät lisätietoa osoitteesta www.asunnot.fi

KAHVIKORTTELI YLEISTÄ

 • Leikosaarentiellä on väliaikaiset ajosillat kaukolämpökaivantojen vuoksi ja toivomme autoilijoiden sekä kevyen liikenteen huomioivan tiealueella käynnissä olevat työt sekä noudattamaan erityistä varovaisuutta liikkuessa työkoneiden läheisyydessä. Kaivutyöt valmistuvat alustavasti viikkoina 36–37 aikana. Pahoittelemme naapurustolle ja liikenteelle aiheutuvaa häiriötä.
 • Elementtiasennuksen takia raskas liikenne sekä maanrakennuksen työkoneet saattavat aiheuttaa melua ja häiriötä.
 • Pyrimme pitämään katualueet puhtaina, suoritamme tarvittaessa pölyntorjuntatoimia
 • Kiitämme kesäharjoittelijaamme Antonia kuluneesta kesästä ja toivotamme hänelle menestystä opiskeluun!

 

AS OY HELSINGIN KAHVIMYLLY

 • Kahvimyllyn kaukolämpöputkien kaivutyöt ovat käynnissä ja kaukolämpöputkien asennustyöt aloitetaan.
 • Sähkön liittymäkaapelointi ja siihen liittyvät työt ajoittuvat viikoille 35–36.
 • 11. Kerroksen seinäelementtien asennus on aloitettu.
 • Tulevalla viikolla valupäiviä ovat alustavasti tiistai.
 • Sisätyövaiheet ovat alkaneet väliseinärunkojen asennuksella sekä palokatkojen asennuksella.

AS OY HELSINGIN KAHVIPANNU

 • Elementtiasennukset kellarissa C-portaan osalta viikolla 35.
 • Valupäivät Kahvipannussa viikolla 35 on perjantai.
 • Käynnissä ovat myös perusmuurien täyttö-, vedeneristys- ja lämmöneristystyöt sekä ulkopuolen viemärit. 

MOKKAPARKKI

 • Parkkihallissa käynnissä sähkö- ja putkityöt sekä lattiatyöt Kahvipannun alapuolisilta osin.

Kuva: Kahvikorttelin työmaanäkymiä 10. kerroksen tasolta

Kahvikorttelin työmaanäkymiä, kymppikerros